Цілі та проблематика. Журнал «Економіка АПК» – це науковий рецензований журнал із закритим доступом, який публікує оригінальні дослідницькі та оглядові статті авторів з різних країн із широкого кола питань на економічну тему. Більше про це у розділі Цілі та проблематика.

Науковий журнал включено до категорії Б Переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук (наказ МОН України від 11.07.2019 р. № 975) зі спеціальностей 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування, 072 – Фінанси, банківська справа та страхування, 073 – Менеджмент, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Засновники видання: Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», ТОВ «Наукові журнали».

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації: КВ № 25122-15062 ПР від 17.02.2022 р.

Рік заснування: 1994.

Періодичність випуску: 6 разів на рік.

Мови видання: українська, англійська.

Головний редактор: 

Заступники головного редактора: Саблук Петро Трохимович, Шпикуляк Олександр Григорович,

У редакційну колегію наукового журналу входять відомі українські та закордонні вчені з Ізраїлю, Китаю, Литви, Німеччини та Угорщини. Інформація про повний склад розміщена в розділі Редакційна колегія.

Індексація. Журнал «Економіка АПК» індексується міжнародними базами даних та каталогами:

Google Scholar
Google Scholar logo
Index Copernicus
Index Copernicus logo
Фахові видання України
Фахові видання України logo
НБУ ім. В.І. Вернадського
НБУ ім. В.І. Вернадського logo
Crossref
Crossref logo
AGRIS
AGRIS logo
Econlit
Econlit logo
ECONBIZ
ECONBIZ logo
ResearchBib
ResearchBib logo
ZBW
ZBW logo
WorldCat
WorldCat logo
JournalFinder
JournalFinder logo
EZB
EZB logo
SIS
SIS logo
GIF
GIF logo
InfoDase
InfoDase logo
PBN
PBN logo
CiteFactor
CiteFactor logo
UBL
UBL logo
JIFACTOR
JIFACTOR logo
MIAR
MIAR logo
TIB
TIB logo
I2OR
I2OR logo
General Impact Factor
General Impact Factor logo
BASE
BASE logo
ERIH PLUS
ERIH PLUS logo
EBSCO
EBSCO logo